تکیه گاه ها و واکنش های تکیه گاهی

تکیه گاه ها و واکنش های تکیه گاهی قیل از هرچیز باید بدانیم تکیه گاه چیست. هر جسمی را در دنیای اطراف خود در نظر بگیرید به نقطه ای دیگر تکیه رده است. برای مثال صندلی که اکنون روی آن نشسته اید از طریق چهر پایه به کف اتاق شما تکیه کرده است. از طرفی […]

برایندگیری بردارها به روش هندسی: مثلث و متوازی الاضلاع

برایندگیری بردارها

برایندگیری بردارها یعنی اینکه چند بردار را با یک بردار جایگزین کنیم بنحوی که اثر این دو باهم یکی باشد. در واقع برایندگیری همان جمع کردن بردارهاست. جمع کردن بردارها را به راه های مختلفی میتوان انجام داد که برخی ازین روش ها عبارتند از : روش هندسی مثلث، روش هندسی متوازی الاضلاع، روش تجزیه […]

درس اول استاتیک - قوانین نیوتن

قانون نیوتن- درس اول استاتیک

قانون نیوتن شاید اولین چیزیست که یک دانشجوی مهندسی عمران در اولین درسهای استاتیک با آن برخورد میکند. به زبان ساده در علم استاتیک مربوط به اجسامیست که در حالت تعادل هستند. حالت تعادل یعنی اینکه اجسام هیچ حرکتی ندارند و ساکن میباشند. اگر به اطراف خودتان نگاه کنید متوجه خواهید شد که اکثر سازه […]

Torsional stress

Torsional stress is the main topic of this article and I am sure many of you have some problems understanding its meaning. So go through this article to easily learn about it. At the end of this article you will find an example that challenges you to practice. What causes torsional stress In many cases […]

Concrete Workability

Concrete workability means how easy the concrete mixture can be placed in during the molding process. In simple words the looser the mixture is, the higher workability it has. To quantify and report the workability of the freshly mixed concrete we use a parameter called “Slump”. Slump test is an innovative simple test during which […]