تکیه گاه ها و واکنش های تکیه گاهی

تکیه گاه ها و واکنش های تکیه گاهی قیل از هرچیز باید بدانیم تکیه گاه چیست. هر جسمی را در دنیای اطراف خود در نظر بگیرید به نقطه ای دیگر تکیه رده است. برای مثال صندلی که اکنون روی آن نشسته اید از طریق چهر پایه به کف اتاق شما تکیه کرده است. از طرفی […]

برایندگیری بردارها به روش هندسی: مثلث و متوازی الاضلاع

برایندگیری بردارها

برایندگیری بردارها یعنی اینکه چند بردار را با یک بردار جایگزین کنیم بنحوی که اثر این دو باهم یکی باشد. در واقع برایندگیری همان جمع کردن بردارهاست. جمع کردن بردارها را به راه های مختلفی میتوان انجام داد که برخی ازین روش ها عبارتند از : روش هندسی مثلث، روش هندسی متوازی الاضلاع، روش تجزیه […]

درس اول استاتیک - قوانین نیوتن

قانون نیوتن- درس اول استاتیک

قانون نیوتن شاید اولین چیزیست که یک دانشجوی مهندسی عمران در اولین درسهای استاتیک با آن برخورد میکند. به زبان ساده در علم استاتیک مربوط به اجسامیست که در حالت تعادل هستند. حالت تعادل یعنی اینکه اجسام هیچ حرکتی ندارند و ساکن میباشند. اگر به اطراف خودتان نگاه کنید متوجه خواهید شد که اکثر سازه […]

Structural fuse , concepts and design

structural fuse is a concept to protect important parts of the structure by sacrificing less important members. Fuse is a member that is designed weakly on purpose to absorb the excessive loads by its failure. In this article I want to introduce different types of structural fuse. What is the role of structural fuse? The […]